lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Om förstoringsglas

Det finns mycket att göra med bara ett förstoringsglas. Det här pdf-materialet visar hur man med ett förstoringsglas kan undersöka och förstå optiska fenomen utan att använda sig av strålgångar eller linsformler.

Förstoringsglaset