lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Om förstoringsglas

Det finns mycket att göra med bara ett förstoringsglas. Det här pdf-materialet visar hur man med ett förstoringsglas kan undersöka och förstå optiska fenomen utan att använda sig av strålgångar eller linsformler.

Förstoringsglaset