lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Länkar

Enkla experiment - (workshop)

Fysik för hela kroppen: Lekplatsfysik och Tivolifysik

Svenska Fysikersamfundet - Fysikaktuellt

LMNT - Lärare Matematik, Naturvetenskap, Teknik

Science in School och Scientix  - the community for Science Education in Europe

Physics Education

ICPE - International Commission for Physics Education