lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

NRCF på Facebook

Grupper

NRCF har också några olika grupper på Facebook

Välkommen som medlem:

I december 2016 startade vi en grupp Fysikundervisning för lärare från förskola till universitet, som komplement till mer specialiserade (eller mer allmänna) grupper 

Andra Facebook-grupper och sidor

NRCF medverkar också i några aktiviteter med egna Facebook-sidor 

NRCF på Facebook 2012-2017: Utveckling av grupper och sidor