Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Upptäcka, undersöka och utforska -

matematik och språk som verktyg för att arbeta med naturvetenskap i förskolan 15 hp

Mer information om förskolelyftet: http://www.skolverket.se/sb/d/3492

Denna kurs gavs första ht10-vt11 och även ht11

Se också http://www.education.lu.se/forskolelyftet.

Frågor om innehållet: Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2012-12-30