lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Konferenser

Det finns många konferenser, mässor mm. som kan ge inspiration för skolans undervisning i fysik, naturvetenskap, teknik och matematik. 

Många av dem återkommer regelbundet:

v44

Skolforum, Stockholm, Mötesplats Skola, Göteborg

Biennaler, biennetter:

NO2012 - Göteborg 26-27 april 2012

NO-biennaler: Luleå 4-5 april 2011, Halmstad 11-12 april 2011

Matematikbiennal, Umeå 2014

CETIS

Ma-NO-biennett, senast 29 jan 2011, Stockholm

Mattebiennett, Malmö, senast 12 mars 2011

Förskolebiennal, senast oktober 2012

Årligen återkommande konferenser.

FNDs årskonferens Uppsala 13-14 november 2012

Fysikdagarna - Uppsala 2-3 oktober, Svenska Fysikersamfundet

Gemensam Nordisk fysikersamfundskonferens, 12-14 juni 2013, Lund,  

Utomhuspedagogik: Ute är inne, 29-30 sept 2011 Malmö

GIREP - Group International de Recherche de l'Enseingement de la Physique. Under 2012 är den en del av den första World Conference on Physics Education 1-6 juli i Istanbul

AAPT - American Association of Physics Teachers, med Physics Education Research Conference

NSTA