lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan komplettera din legitimation. Vi startar en ny kurs vt 2017 och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

Satsningen på lärarlyftet riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i. Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

De behörighetsgivande kurserna i fysik leds av ett lärarlag från Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) i samarbete med lärarutbildningen vid Lunds universitet.

Läs mer om lärarlyftet