lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan komplettera din legitimation. Vi startar en ny kurs vt 2019.

Satsningen på lärarlyftet riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i. Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

De behörighetsgivande kurserna i fysik leds av ett lärarlag från Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). Läs mer

Läs mer om lärarlyftet