lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Konferenser

Det finns många konferenser, mässor mm. som kan ge inspiration för skolans undervisning i fysik, naturvetenskap, teknik och matematik.  Många av dem återkommer regelbundet:

v44

Skolforum, Stockholm, Mötesplats Skola, Göteborg

Biennaler, biennetter:

NO-biennaler: Luleå 4-5 april 2011, Halmstad 11-12 april 2011

Matematikbiennal, Umeå 2012

CETIS

Ma-NO-biennett, 29 jan 2011, Stockholm

Mattebiennett, Malmö 12 mars 2011

Förskolebiennal, oktober 2012

 

Årligen återkommande konferenser.

FNDs årskonferens 16-17 november 2010

Fysikdagarna - Svenska Fysikersamfundet

Gemensam Nordisk fysikersamfundskonferens, Helsingfors

Utomhuspedagogik: Ute är inne, 29-30 sept 2011 Malmö

GIREP - Group International de Recherche de l'Enseingement de la Physique

AAPT - American Association of Physics Teachers, med Physics Education Research Conference

NSTA