Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Klimattoppmöte i Skolan

Under FNs klimattoppmöte i Quatar i november 2012 skall världens ledare träffas för att hitta en gemensam lösning på klimatutmaningarna. Det är bråttom som aldrig förr att få ett avtal till stånd.

Klimattoppmöte i skolan är ett rollspel om klimat för åk 9 och gymnasiet. Föutom att förhandla fram världens kanske viktigaste avtal i klassrummet så kan klassen ge råd till miljöminister Lena Ek och jämföra sina synpunkter med andra skolor. Var beredd på hög temperatur och stort engagemang!

Klimattoppmöte i skolan kan bidra till att uppfylla lärandemål i samhällskunskap, naturvetenskap, teknik, svenska och engelska och kan genomföras inom ett ämne eller som ett samarbete mellan flera ämnen. Det kan genomföras på 5-6 timmar under en dag eller utspritt över flera dagar. Upplägget förklaras steg för steg i lärarhandledningen.

Det norska Teknologirådet, har utvecklat Klimattoppmöte i skolan med stöd från Miljøverndepartementet genom Klimaløftet. År 2011 genomfördes ett nordiskt projekt i samarbete med det danska UNI-C och Nationellt Resurscentrum för Fysik i Sverige, med stöd från Nordiskt ministerråd og Klimaløftet.

Allt material blir gratis tillgängligt på www.klimamøte.no (välj språk) - det är också här som läraren registrerar klassens resultat efter att rollspelet är avslutat. 

http:/www.klimamøte.no

Lektionsplanering, med förutsättningar och mål.

Lärarhandledning, instruktioner för genomförande av bilaterala förhandlingarna on-line och länkar

 

Gruppindelning

Frågor om innehållet: Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2012-11-12