Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Energi

Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/

Svensk energi
http://svenskenergi.se/

KVA - Kungliga vetenskapsakademien - om Energi
http://www.kva.se/sv/Vetenskap-i-samhallet/Energi/

Energi-möjligheter och dilemmani- från IVA - Ingenjörsvetenskapsakademien och KVA
http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Aspekter-pa-energi/

International Energy Organization
http://iea.org/

NordPool Spot - pris och flöden av el-energi i Norden 
http://www.npspot.com/

Världsstatistik uppdaterad i realtid
http://www.worldometers.info/se/

Klimatkontot - beräkna dina koldioxidutsläpp
http://www.climateaccount.se/

One-tonne life
http://onetonnelife.com/

Power Circle - Elektricitet för hållbar utveckling
http://www.powercircle.org/se/

Vilka grundämnen används för energiproduktion?
http://www.aps.org/units/fps/newsletters/201107/jaffe.cfm

Frågor om innehållet: Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2011-07-07