lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Gymnasiet

Gymnasiet har fått nya ämnesplaner, genom Gy2011. Många moment är nya. Vi på NRCF erbjuder fortbildning kring olika frågor och samlar resurser som är användbara för Dig som är lärare och hoppas kunna inspirera till en varierad och intressant undervisning.

Vill du ha löpande information från NRCF - gå med i våra Facebook-grupper