lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Gymnasiet

Kungliga fysiografiska sällskapets stora lärarpris

Lärare kan inspirera elever och kollegor, t.ex. genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter, frågor och nyskapande undervisning. Kungliga fysiografiska sällskapet har instiftat ett pris för lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen verksamma vid skånska gymnasieskolor.

Nominera en kollega senast 15 juni genom att skicka ett e-brev till kansli@fysiografen.se. Två priser a 50 000 kr delas ut.

Nomineringen skall innehålla

  • Namn, skola och kontaktuppgifter till läraren (mobil och e-post), och information om vilket eller vilka ämnen nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till dig själv och information om din relation till den du nominerar
  • Eventuella ytterligare referenspersoner, med kontaktuppgifter och relation till den nominerade läraren.
  • Motivering
  • Eventuella bilagor till stöd för nomineringen.

Gymnasiet har fått nya ämnesplaner, genom Gy2011. Många moment är nya. Vi på NRCF erbjuder fortbildning kring olika frågor och samlar resurser som är användbara för Dig som är lärare och hoppas kunna inspirera till en varierad och intressant undervisning.

Vill du ha löpande information från NRCF - gå med i våra Facebook-grupper

Nätverk och forum för fysik i gymnasiet