lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Årskurs 4-6

Vi fortsätter arbetet med www-portalen, http://www.teknikochnatur.se/, koordinerad av Bioresurscentrum, för att göra det lättare för er som arbetar i F-6 att hitta inspiration för undervisningen och kunna uppfylla läroplanens mål. Materialet skall anknyta till de reviderade läroplanerna. Som en förberedelse för detta projekt utvecklade vi under 2011  bl.a. material om lekplatsfysik. Kontakta oss gärna om du har något material du vill dela med dig av.http://www.teknikochnatur.se/

Genom poänggivande kurser, fortbildningsdagar och NO-biennaler vill vi ge dig som undervisar i skolans lägre åldrar redskap, kunskap och inspiration för undervisning i naturvetenskapliga ämnen, och speciellt fysik. 

NO-biennal 2013

Välkommen till NO-biennaler 2013. Först ut är Växjö 9-10 april.
Till hösten planers biennaler i Karlstad och Umeå. Läs mer

UR - material för åk 4-6

Struten - Fysik och naturvetenskap, öppet tillgänglig fram till nov 2012. Alt. inloggning via mediapoolen.