lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Nyheter

2016-01-18

NRCF flyttar till andra lokaler

Flytten till plan 5 i H-huset börjar, ...

[...]

2015-12-23

Från forskning till fysikundervisning, Malmö 14-15 mars 2016

Välkommen till Skåne och Malmö Museum den 14-15 mars 2016 för en konferens arrangerad av Nationellt resurscentrum för

[...]

2015-12-07

High School Teachers Programme 2016

Lärarkurser på CERN 3 – 23 juli 2016

[...]

2015-11-24

Lunds universitet bidrar till att stärka skolelevers rättigheter i Afrika

I slutet av oktober arrangerade Nationellt Resurscentrum i Fysik vid Lunds universitet ett uppföljningsseminarium i

[...]

Artiklar från NRCF

Gamla nyheter