lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

NO-biennaler

Programmet för NO-biennalen i Växjö 18-19 mars är klart. Boka-tidigt-rabatt fram till 31 januari. Läs mer.

Artiklar från NRCF

Fritt fall i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations 49, nr 2, s 425 (inkl. video abstract

Fysik på lutande plan, i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 49, nr 2, s 180 (inkl. videoabstract) (kopia )

Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?, Nordina 10 (1), s 77
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/634

Experiment i fysikundervisningen

Den 4-5 december anordnade Cedric Linder i Uppsala en workshop med bl.a. Eugenia Etkina och Gorazd Planinšič om laborationer i fysikundervisningen. Läs mer

NRCF 20 år

NRCF bildades 1994. Under 2014 fyller vi alltså 20 år.  Vi firade med en konferens om: Från NV-didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten, 31 mars - 1 april. Några bilder från konferensen finns på NRCFs facebook-sida, http://www.facebook.com/fysik

Situationen för Nationella resurscentra har varit osäker under flera år (Läs mer), men vet nu att Resurscentrum blir kvar! Vi ser ändå konferensen som en startpunkt för ett utvidgat samarbete om stöd till lärare i södra Sverige.

Månadens problem från Fysikersamfundet

Första måndagen varje månad presenteras Månadens problem av Svenska fysikersamfundets sektion för Undervisning. Problemen riktar sig till elever på gymnasiet.

F-6 Natur och teknik:

Nationella resurscentra har tagit fram en gemensam www-portalen för F-6: http://www.teknikochnatur.se/. Skolverket har beslutat att inte ge fortsatt stöd till denna, men materialet finns kvar tills vidare.

Gamla nyheter


Frågelådan

NRCFs material tillhandahålles under:
Creative Commons License

Inspirationsmaterial

Forskarskolor för lärare

Licentiatforskarskolorna med start 2014 är avsedda för lärare som får möjlighet att forska på halvtid under 4 år, medan de fortsätter på halvtid som lärare. Skolhuvudmannen står för lärarnas lön.

Vetenskapssamhället i skolan - Skolan i vetenskapssamhället

Lunds universitet, i samarbete med Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Malmö Högskola och Kommunförbundet Skåne har beviljats medel för 2014-2017 för att anordna Licentiatforskarskola med tema Vetenskapssamhället i skolan - Skolan i Vetenskapssamhället. Läs VRs meddelande. Ny utlösning planeras vt15. Ev. görs en också kompletterande antagning under ht14.

FontD

FontD: Licentiatforskarskola. Ansökan 25 mars, besked i maj, start ht 14. (Platser kvar, ny utlysning planeras tidig vår 2015)

Ämnesdidaktiskt centrum

Skolforsknignsinstitut, delrapport; U2014:02

10 mars: Resurscentrum får finnas kvar.

Se också artikel i Origo 28 april 

Framtiden för Nationella resurscentra har länge varit osäker. Läs mer

Skolverket, mm

Regleringsbrev för Skolverket 2014, (2013tillägg 27 juni om ämnesdidaktiskt centrum)

Forskningspropositionen 2012 (s 101, 104)

Skolverkets NT-uppdrag, 2012-2016

... och arbete med NT-utveckling

Diskussionsunderlag för grundskolans kursplaner i fysik

Kommentarmaterial för grundskolans kursplaner inkl fysik

Bedömningsmaterial för bl.a. fysik A

Bedömningsstöd för fysik 1

Se också Skolinspektionens granskningsrapporter om Fysik