lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Tillgänglighetsdirektivet

I enlighet med det nya webbtillgänglighetsdirektivet (klicka här för att komma till EUs direktiv och här för att komma till regerings genomförande av direktivet) bygger NRCF en ny hemsida. Denna hemsida kommer byggas under hösten 2020 och våren 2021. Syftet med hemsidan är att uppdatera den enligt de nya direktiven samt att moderinsera funktionaliteten.

Denna hemsida, www.fysik.org, kommer inte att uppdateras när den nya sidan blir aktiv. Denna hemsida kommer inte bli tillgänglighetsanpassad då den kommer arkiveras och ersättas med en ny hemsida.

Den nya hemsidan kommer vara modern, tillgänglighetsanpassad och erbjuda en databas med olika lärarresurser.