Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

NRCF fyller 20 år

Sommarkurser på CERN för gymnasielärare

CERNs sommarkurs för gymnasielärare har 1-2 platser för svenska lärare. Snabb anmälan - först till kvarn:
teachers.web.cern.ch/teachers/HST2014atCERN.html. Instruktioner mm på www2.fysik.org/gymnasiet/cern/

Artikel om fysik på lutande plan från NRCF + Byskolan

Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 49, nr 2 (inkl. videoabstract) (kopia av manus)

Naturvetenskap i vuxenutbildningen

Lärare och utvecklingsledare är välkomna till kostnadsfria endagskurser om naturvetenskap och bedömning. Innehållet utgår från kurs- och ämnesplanerna i biologi, fysik, kemi och naturkunskap. Kurserna arrangeras av de nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi och bygger vidare på den kompetensutvecklingsinsats riktad mot lärare inom vuxenutbildningen som genomfördes under hösten 2013. Med utgångspunkt i kursdagarna kommer de nationella resurscentra även ta fram ett webbaserat stödmaterial.

24 april8.30 – 16.00Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala
  6 maj 8.30 – 16.00 Pedagogen, Göteborg
15 maj 8.30 – 16.00 Vattenhallen, Lund

Mer information och anmälan

NRCF 20 år

NRCF bildades 1994. Under 2014 fyller vi alltså 20 år.  Vi firade med en konferens om: Från NV-didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten, 31 mars - 1 april. Några bilder från konferensen finns på NRCFs facebook-sida, http://www.facebook.com/fysik

Situationen för Nationella resurscentra har varit osäker under flera år (Läs mer), men vet nu att Resurscentrum blir kvar! Vi ser ändå konferensen som en startpunkt för ett utvidgat samarbete om stöd till lärare i södra Sverige.

NFSUN 2014, 4-6 juni

Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments. (Deadline för bidrag: 16 februari)

GIREP - ICPE 2014 7-12 juli

Den årliga fysikutbildnings konferensen GIREP äger rum i Palermo 7-12 2014, och samordnas med MPTL  - Multimedia in Physics Teaching and Learning. (Abstract deadlines 15 jan/30 mars.) Läs mer

Månadens problem från Fysikersamfundet

Första måndagen varje månad presenteras Månadens problem av Svenska fysikersamfundets sektion för Undervisning. Problemen riktar sig till elever på gymnasiet.

F-6 Natur och teknik:

Nationella resurscentra har tagit fram en gemensam www-portalen för F-6: http://www.teknikochnatur.se/. Skolverket har beslutat att inte ge fortsatt stöd till denna, men materialet finns kvar tills vidare.

Gamla nyheter


Frågor om innehållet: Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2014-04-16

Frågelådan

Forskarskolor för lärare

Licentiatforskarskolorna med start 2014 är avsedda för lärare som får möjlighet att forska på halvtid under 4 år, medan de fortsätter på halvtid som lärare. Skolhuvudmannen står för lärarnas lön.

FontD

FontD: Licentiatforskarskola. Ansökan 25 mars, besked i maj, start ht 14.

Vetenskapssamhället i skolan - Skolan i vetenskapssamhället

Lunds universitet, i samarbete med Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Malmö Högskola och Kommunförbundet Skåne har beviljats medel för 2014-2017 för att anordna Licentiatforskarskola. Läs VRs meddelande.

CUL - Göteborgs universitet

CUL - Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Ansök senast 23 mars

Ämnesdidaktiskt centrum

10 mars: Resurscentrum får finnas kvar.

Framtiden för Nationella resurscentra har länge varit osäker. Läs mer

Inspirationsmaterial

Skolverket, mm

Regleringsbrev för Skolverket 2014, (2013tillägg 27 juni om ämnesdidaktiskt centrum)

Forskningspropositionen 2012 (s 101, 104)

Skolverkets NT-uppdrag, 2012-2016

... och arbete med NT-utveckling

Diskussionsunderlag för grundskolans kursplaner i fysik

Kommentarmaterial för grundskolans kursplaner inkl fysik

Bedömningsmaterial för bl.a. fysik A

Bedömningsstöd för fysik 1

Se också Skolinspektionens granskningsrapporter om Fysik