lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Nyheter

2015-11-24

Lunds universitet bidrar till att stärka skolelevers rättigheter i Afrika

I slutet av oktober arrangerade Nationellt Resurscentrum i Fysik vid Lunds universitet ett uppföljningsseminarium i Rwanda kring barns rättigheter inom skola.

[...]

2015-11-01

Månadstema november:

Ljus - i det offentliga rummet

[...]

2015-10-05

Playground Safety and Risk Management

Thursday, 8 October 2015 from 15:30 to 16:30 at Astronomy building ( Lundmarksalen )

[...]

2015-10-01

Månadstema oktober:

Ljus - i konsten

[...]

Artiklar från NRCF

Free fall and harmonic oscillations - analysing trampoline jumps, Physics Education 50 s 64  (inkl video abstract)

Fritt fall i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations Physics Education 49, nr 5, s 425 (inkl. video abstract

Fysik på lutande plan, i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 49, nr 2, s 180 (inkl. videoabstract) (kopia )

Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?, Nordina 10 (1), s 77
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/634

Gamla nyheter


Frågelådan

Följ NRCF på facebook

NRCFs material tillhandahålles under:
Creative Commons License

Inspirationsmaterial