lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Nyheter

2015-03-26

Säkra din behörighet med Lärarlyftets kurser

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan genom våra kurser komplettera din legitimation. Det finns även möjlighet till validering av tidigare kunskaper

[...]

2015-03-03

Free fall and harmonic oscillations: analyzing trampoline jumps

Ann-Marie Pendrill and David Eager 2015 Phys. Educ. 50 64

[...]

2015-03-01

Masterclass i partikelfysik 2015

Torsdagen 26 mars bjuder Institutionen för fundamental fysik på Chalmers in alla intresserade gymnasieelever i åk 3,

[...]

2015-03-01

IYL-2015 Månadstema mars

Ljuset från solen

[...]

Artiklar från NRCF

Free fall and harmonic oscillations - analysing trampoline jumps, Physics Education 50 s 64  (inkl video abstract)

Fritt fall i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations Physics Education 49, nr 5, s 425 (inkl. video abstract

Fysik på lutande plan, i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 49, nr 2, s 180 (inkl. videoabstract) (kopia )

Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?, Nordina 10 (1), s 77
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/634

Gamla nyheter