lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Välkommen till Nationellt Resurscentrum för Fysik (NRCF)!

Här kan du hitta resurser för undervisning i fysik och astronomi för skolans alla årskurser. Du kan också hitta information om olika typer av fortbildning, till exempel seminarier, utbildningar och konferenser.

NRCFs uppgift är att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Aktuellt / På gång

Avstånd och Skala i universum - Ett forskningsprojekt
Här kan du läsa om ett intressant forskningsprojekt vi håller på med just nu. Du och din klass kan hjälpa oss genom att delta i studien!

Stjärnförsöket
Det stora citizen science-projekter "Stjärnförsöket" är nu avslutat och du kan läsa slutrapporten här. Stjärnförsöket är ett projekt i samarbete med bl.a. Vetenskap & Allmänhet i Stockholm. NRCF kommer under hösten att arbeta om försöket något så att det fortfarande går att göra det i skolan. Du kan se en video här om detta internationella projekt.

 

4-6 november:

Fortbildningsdagar för lärare med fokus på den nya kursplanen. Mer info här. Arrangörer är de nationella resurscentra för fysik, kemi och biologi, samt Skolverket.

 

11-12 november:  

Svenska föreningen för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND) anordna en online-konferens på temat "Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik".

Kontakt

E-mail: resurscentrum@fysik.lu.se

Address: Sölvegatan 14, Lund

Facebook: Nrcf-Nationellt ResursCentrum för Fysik