lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Nyheter

2015-05-25

Blixtrande hallon – ett fall för en fysiker

NRFC:s frågelåda om hallon i HD: "Varför blixtrar det om hallonen i mikron? När vi reder ut frågan visar det sig att form snarare än innehåll tycks vara svaret på vardagsmysteriet som

[...]

2015-05-03

Highlights of 2014

Physics Education-IOPscience

[...]

2015-05-03

IYL-2015 Månadstema maj

Strålsäkerhet, lasrar, UV-ljus och joniserande strålning

[...]

2015-03-26

Säkra din behörighet med Lärarlyftets kurser

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan genom våra kurser komplettera din

[...]

Artiklar från NRCF

Free fall and harmonic oscillations - analysing trampoline jumps, Physics Education 50 s 64  (inkl video abstract)

Fritt fall i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations Physics Education 49, nr 5, s 425 (inkl. video abstract

Fysik på lutande plan, i samarbete med Byskolan, Södra Sandby: Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 49, nr 2, s 180 (inkl. videoabstract) (kopia )

Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?, Nordina 10 (1), s 77
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/634

Gamla nyheter


Frågelådan

Följ NRCF på facebook

NRCFs material tillhandahålles under:
Creative Commons License

Inspirationsmaterial