lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledning, organisation och uppdrag

NRCF leds av en styrelse som utses av Naturvetenskapliga fakulteten. Ordförande är Bo-Anders Jönsson.

Bidrag till NRCF finns inskrivet i regleringsbreven för Utbildningsdepartementet och Skolverket. Dessutom får NRCF verksamhetsbidrag från Rektor, LTH och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Läs mer om NRCFs uppdrag.