lu.se

Välkommen till Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

Här hittar du inspirerande resurser för skolans alla årskurser till din undervisning i fysik och astronomi. Plus information om olika typer av fortbildning. Till exempel aktuella seminarier, utbildningar och konferenser.

Den nya kursplanen 2022

Nya kursplaner i fysik för mellan- och högstadiet

Från höstterminen 2022 börjar en ny kursplan att gälla – Lgr22. Skolverket har sammanställt material som hjälper lärare att använda den nya kursplanen, samt en jämförelse av vilka förändringar som gjorts gentemot den nuvarande kursplanen, Lgr11,