lu.se

Välkommen till Nationellt Resurscentrum för Fysik (NRCF)!

Här kan du hitta resurser för undervisning i fysik och astronomi för skolans alla årskurser. Du kan också hitta information om olika typer av fortbildning, till exempel seminarier, utbildningar och konferenser.

NRCFs uppgift är att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Aktuellt / På gång

Nya kursplaner i fysik för mellan- och högstadiet

Från höstterminen 2022 börjar en ny kursplan att gälla – Lgr22. Skolverket har sammanställt material som hjälper lärare att använda den nya kursplanen, samt en jämförelse av vilka förändringar som gjorts gentemot den nuvarande kursplanen, Lgr11, 

Ansök till årets svenska lärarkurs på CERN! 

Ansökningstiden för lärarkursen på CERN v. 44 har gått ut, men sena ansökningar accepteras i mån av plats. Läs mer här.

Nominera lärare till "Award for Secondary School Teaching" 2021 nu!

Priset delas ut av European Physical Society (EPS) genom Physics Education Division (PED).

Läs mer om hur det går till att nominera någon.  

Avstånd och Skala i universum - Ett forskningsprojekt

Här kan du läsa om ett intressant forskningsprojekt vi håller på med just nu. Du och din klass kan hjälpa oss genom att delta i studien!

Stjärnförsöket

Det stora citizen science-projekter "Stjärnförsöket" är nu avslutat och du kan läsa slutrapporten här. Stjärnförsöket är ett projekt i samarbete med bl.a. Vetenskap & Allmänhet i Stockholm. NRCF kommer under hösten att arbeta om försöket något så att det fortfarande går att göra det i skolan. Du kan se en video här om detta internationella projekt.