lu.se

NRCF har en ny webbplats!

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) har en ny webbplats som du hittar på: www.nrcf.lu.se Den här sidan kommer inte längre att uppdateras. Arbetet med att lyfta över material från den gamla sajten pågår dock fortfarande och det kan därför vara lönt att hålla koll på bägge sajterna tills arbetet är slutfört. Då kommer den gamla hemsidan att släckas ned.

På NRCF:s nya webbplats hittar du inspirerande resurser för skolans alla årskurser till din undervisning i fysik och astronomi. Plus information om olika typer av fortbildning. Till exempel aktuella seminarier, utbildningar och konferenser.

Den nya kursplanen 2022

Nya kursplaner i fysik för mellan- och högstadiet

Från höstterminen 2022 börjar en ny kursplan att gälla – Lgr22. Skolverket har sammanställt material som hjälper lärare att använda den nya kursplanen, samt en jämförelse av vilka förändringar som gjorts gentemot den nuvarande kursplanen, Lgr11,