lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Minnesanteckningar 21 augusti

Nätverksmöte om IYPT, Lund, 21 augusti 2013

Närvarande: Felicia, Jakob, Kim, Anna, Peter, Anne-Sofie, Stefan, Nina, Lars, Ann-Marie, Per-Olof Z, Michael, Lassana, Ilya

Genomgång av problem för 2013

De nya problemen finns på http://iypt.org/Tournaments/Taipei#Problems. Se också "Reference kit" till problemen.

Kim berättade att Borgarskolan som en del av den skolans inledande arbete valt ut problemen

1. Invent yourself (med A4-pappersbro)
3 Bouncing ball
5 Levitationg ball
10 Water rise
13 Honey coils

Peter Glans presenterade uppgift nr 3 "Bouncing balls" med exempel på 6 ping-pong-bollar med olika mycket kranvatten, upp till 20ml. Bollarna hade preparerats med hjälp av en injektionsspruta med 0.8mm nål och lim) och Jakob visade bilder från WWW över hur vätskeflödet kan se ut inne i bollen, med en vätskekaskad från botten, direkt efter studsen.

Lars visade en kort youtube-film kopplad till uppgift nr4 Soliton och påpekade att den matematiska beskrivningen av problem är helt klar. Vi föreslog att denna laddas upp på en www-plats om är tillgänglig för universitets och gymnasielärare i Sverige. I detta problem fanns ett tryckfel i uppgiften, det måste vara "springs" inte "strings" i uppgiftsformuleringen för att utrustningen skall kunna fungera. Det finns en övre gräns för hur fort vågen kan utbreda sig. Denna beror förstås på fjäderkonstanterna i de fjädrar som binder samman de olika pendlarna. Experimentet är vackert, men kräver en del arbete med att bygga olika uppsättningar - kanske kan man involvera science centers att bygga några olika till sina utställningar. Vilka parametrar bör man variera och undersöka? Vad tittar man efter?

Stefan demonstrerade problem nr 14 Flying chimney ("norskt fyrverkeri"), och konstaterade att olika slags tepåsar fungerade olika väl, och föreslog att det kan vara läge att försöka göra experiment med något som är lättare att kontrollera. Kanske smörpapper skulle kunna fungera?

Felicia demonstrerade uppgift Nr 15, Meniscus optics med med en spalt och en HeNe laser. Lite svårt att se, men vi anade effekter. Bör provas med olika ljuskällor, olika färger.

Anne-Sofie demonstrerade nr 7, Hearing light. Kul experiment och demonstration med enkel utrustning. Utöver 100Hz hade en topp omkring 500Hz observeras med frekvensanalysator. Jakob hade också gjort en halvsotad burk med annan form. Det bör vara värt att undersöka spektrum i lite olika burkar och knyta till Helmholtz-resonans.

Lars visade en film om nr 13, Honey coils, där det finns många olika parametrar att undersöka. "Math is Sweet".

Elastic space, nr 2, diskuterades av Jakob, som konstaterade i en teoretisk analys att "gravitationskraften" har ett "1/r"-beroende som inte leder till slutna banor. Det leder också till att det inte finns något "flykthastighet" - integralen blir divergent. En parameter att undersöka är uppenbarligen spänningen i membranet, där man möjligen skulle kunna utnyttja en trumma och dess stämningsmöjligheter.

Stefan demonstrerade nr 10, Water rise, som är ett exempel som ofta används i läromedel, ibland med felaktig förklaring.

En uppsättning av Helmholtz carousel finns bland utställningen Fysikaliska leksaker i Göteborg.

Vi provade också Jet and film, nr 8, med hjälp av en medicinspruta och en såbubbelflaska. Ilya påpekade att detta är ett nytt problem - möjlighet att utforska relativt okänd fysikterräng!

 

Hur går vi vidare?

Vi diskuterade sedan olika finansieringsmöjligheter, och konstaterade att Skolverkets medel för tävlingar inte räcker för att finansiera olympiaddeltagande för alla tävlingar där Sverige deltar.

Ilya visade dels en sponsorbroschyr som tagits fram, dels en film för att marknadsföra ryskt värdskap, och konstaterade att det kanske skulle vara möjligt att ta fram en liknande film för mer allmän marknadsföring av tävlingen.

Vi diskuterade marknadsföring mot skolor och konstaterade att utskick till skolorna bör ske snarast, helst denna vecka. Som stöd för skolorna föreslog Anna att det skulle läggas upp lite extra instruktioner och utrustningslistor för några experiment som kan vara bra att börja med. Vi bestämde också att etablera en dropbox där material skulle kunna läggas upp och göras tillgängligt för högskole och gymnasielärare som är intresserade.

För att fler ska kunna få glädje av det arbete som läggs ner vill vi gärna se en senare slutgiltig uttagning. Ilya föreslog att vi borde sträva mot att kanske 70% av arbetet görs före uttagningen i stället för som idag, uppskattningsvis 20%. För att kunna motivera nationellt stöd är det absolut nödvändigt att fler än 5 elever blir involverade i en stor del av arbetet. Vi föreslog också att en första uttagning skall göras med hjälp av inskickade youtube-filmer e.d. och återkom till möjligheten att låta den slutgiltiga uttagningen knytas till en trevlig fysikupplevelse och kanske också vara ett handledningstillfälle. Dock hann vi inte bestämma någon tidslinje för året.